Wine Tours Slovenia

Vinska pot v Vipavo

Da bi Vipavo spoznali preko njenih odličnih in celo svetovno znanih vinarjih in obratno, se lahko pridružite vinski poti (več informacij dobite na spletni strani wine-tours-slovenia.com).

Brez skrbi na pot

Na vinsko pot se boste podali z organiziranim prevozom iz Ljubljane v spremstvu vodnika sommelierja, ki vam bo odstrinjal tančice skrivnosti vipavskih vinogradov, vinskih kleti in vin.

Slovenske Benetke

Po sprehodu po vinogradu se bo vinska pot nadaljevala do središča Vipave, ki jim pravijo tudi male oziroma slovenske Benetke. Reka Vipava je namreč edina reka v Evropi z deltastim izvirom, čez katere so Vipavci zgradili 25 mostov, kar spominja na ta italijanski biser.

Nektar bogov

Glavni del vinske poti so prav gotovo vinske kleti znamenitih slovenskih vinarjev. Tam boste izvedeli vse o vinu, pridelavi grozdja, zorenju vina, njegovih značilnosti in poskusili njihove najboljše sorte.

Svet v požirku vina

Ob domačem pršutu, salamah, sirih, olivah in ostalih prigrizkih vam bosta vinar in sommelier razložila vse o vinu in vas naučila kako prepoznati vinske okuse. Skozi igro z brbončicami boste ugotavljali podtone okusov in postali pravi vinski strokovnjak.

“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“

 

 

Wine Tour to Vipava

The best way to learn about Vipava is through its excellent and world-famous winemakers. And the best way to know wines is visiting Vipava. We invite you to join the Wine Tour (more information available on wine-tours-slovenia.com).

No worries on the road

One of the best ways for a Wine Tour is organized bus transfer from Ljubljana. You will be accompanied by a sommelier guide, who will unveil the secrets of Vipava vineyards, wine cellars and wines.

Slovenian Venice

After a stroll through the vineyard, the Wine Tour will continue to the center of Vipava, also called the small and Slovenian Venice. The Vipava river is the only river in Europe with a delta spring, over which 25 bridges were built. It strongly reminds of the most famous Italian pearl.

Nectar of the gods

The main part of the Wine Tour is certainly the wineries of famous Slovenian winemakers. There you will learn all about wine, grape production, wine ripening, its characteristics and try their best varieties.

World in a glass of wine

Along with homemade prosciutto, salami, cheese, olives and other delicious apetizers, the winemaker and sommelier will explain everything about wine and tell you how to identify wine flavors. Through the game of tastes, you will discover subtones of flavors and become a true wine expert.

 

“The Minister of Health warns: Consumption of alcohol may be harmful to your health! ”